Copyright

Alle (auteurs-)rechten m.b.t. de inhoud van deze website en webshop, de afbeeldingen, illustraties, teksten, foto’s, producten en andere informatie die worden vrijgegeven in dit kanaal en ook d.m.v. andere kanalen (zoals op markten, beurzen, evenementen, sociale media e.d.) berusten uitsluitend bij mij (Sharon Holt). Ze worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.